ý kiến đánh giá

Quy đinh ý kiến phản hồi của thành viên

Để đảm bảo một sân chơi công bằng cho các Nhà cung cấp, cũng như các thành viên được có những ý kiến chia sẻ cho nhau, WeddingBridal có những quy định về các ý kiến phản hồi của các thành viên như sau :

-      Mỗi thành viên được đăng nhiều ý kiến phản hồi khác nhau, nhưng mọi ý kiến phải đảm bảo khách quan, trung thực.

-      Nội dung ý kiến đánh dấu rõ rang.

-      Không phản hồi những ý kiến công kích, hay cố tình chê bai có mục đích không tốt.

-      Không được sử dụng những từ ngữ thô tục, vi phạm pháp luật.

-       WeddingBridal sẽ có những thẩm định về những ý kiến phản hồi. Những ý kiến spam sẽ bị ẩn đi .